Oporezivanje plemenitih kovina i investicijskog zlata

Datum: 11.11.2011, Petak
Klasa: 410-01/11-01/2082
Davatelj: Porezna uprava

Odvjetničko društvo A. I PARTNERI obratilo nam se upitom u kojem je postavljeno pitanje o tome koji su pozitivni propisi na snazi u Republici Hrvatskoj, a koji reguliraju materiju vezanu za promet plemenitih kovina, odnosno metalima, kao i investicijsko zlato.

Na postavljeno pitanje u dijelu iz nadležnosti Porezne uprave odgovaramo u nastavku.

Odredbama članka 2. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09. – u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Prema odredbama članka 11.a stavka 1. točke e) Zakona plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su transakcije, uključujući posredovanje, u vezi s valutama, novčanicama i kovanicama koje se koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja, uz iznimku kolekcionarskih predmeta odnosno kovanica od zlata, srebra ili drugog metala te novčanica koje se u pravilu ne koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja ili kovanica od numizmatičkog interesa.

Odredbama članka 11.a stavka 2. Zakona propisano je da se porez prema istome Zakonu ne plaća na promet zlatnih poluga koji obavlja Hrvatska narodna banka.

Napominjemo, Zakonom o posebnom porezu na luksuzne proizvode (Nar. nov., br. 136/02.) i Pravilnikom o posebnom porezu na luksuzne proizvode (Nar. nov., br. 112/99. – 73/09.) čije tumačenje je u nadležnosti Carinske uprave propisane su odredbe u vezi plaćanja posebnog poreza na promet luksuznih proizvoda koji se proizvode i prodaju na carinskom području Republike Hrvatske ili se uvoze na to područje.

Povratak na mišljenja