Oporezivanje vina i piva u ugostiteljskim objektima

Datum: 04.01.2013, Petak
Klasa: 410-01/12-01/3420
Davatelj: Porezna uprava

 Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 22/12.) propisano je da se od 1. siječnja 2013. porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 10% na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

 Obzirom da se snižena stopa primjenjuje i na usluživanje vina i piva u ugostiteljskim objektima vinom i pivom smatraju se proizvodi koji su kao vino i pivo propisani odredbama Zakona o vinu (Nar. nov., br. 96/09., 25/09., 22/11. i 55/11.) te Pravilnika o pivu (Nar. nov., br. 142/11.).
 
 Napominjemo da je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 146/12.) propisano je da se uslugama pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane u ugostiteljskim objektima kao i pripremanjem i usluživanjem bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima u smislu članka 10.a stavka 2. točke b) Zakona ne smatra isporuka pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića, ali bez ikakvih dodatnih usluga.

Povratak na mišljenja