Oprost i reprogram poreznog duga za propale obrtnike i građane

Datum: 05.04.2013, Petak
Autor: V.B.

Vlada RH je 4. IV. 2013. uputila u saborsku proceduru konačni prijedlog Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba radi njegova donošenja. Fizičkim osobama, obrtnicima koji su prestali s poslovanjem u 2012. te OPG-ima, a koji su u postupku ovrhe jer nisu uplatili poreze i doprinose, nudi se oprost zateznih kamata i reprogram poreznog duga.

Kada bude zakon donesen (očekuje se do kraja travnja), fizičke osobe će moći podnijeti pisani zahtjev Poreznoj upravi u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona radi obročne otplate poreznog duga. O zahtjevu odlučuje rješenjem mjesno nadležna Porezna uprava.

Za pojedine kategorije poreznih dužnika predlaže se slijedeće:
• jednokratno plaćanje duga u roku 30 dana, a iznimno do 60 dana ako podnositelj zahtjeva navede razloge zbog kojih ne može platiti glavnicu u roku od 30 dana za obrtnike koji su prestali poslovati do 31. XII. 2012. i OPG-e i članove obiteljskog gospodarstva iz djelatnosti poljoprivrede i ribarstva a za uzvrat otpisat će im se zatezne kamate;
• obročno za sve ostale fizičke osobe, ovisno o visini poreznog duga, i to:

VISINA POREZNOG DUGA ROK OTPLATE
0,01 – 50.000,00 kn do 36 mjeseci uz otpis kamata
50.000,01 – 100.000,00 kn do 42 mjeseca uz otpis kamata
100.000,01 – 200.000,00 kn do 48 mjeseci uz otpis kamata
200.000,01 – 500.000,00 kn do 54 mjeseca uz otpis kamata
više od 500.000,00 kn do 60 mjeseci uz otpis kamata

Iz Zakona proizlazi da se zatezne kamate otpisuju dužnicima ako se odluče i za obročnu otplatu.

Na reprogramiranu glavnicu do uplate obračunava se povlaštena (snižena) kamata od 4,5% godišnje. Stoga je dvojbeno zašto bi se netko odlučio plaćati jednokratno a može obročno.

Kad rješenja Porezne uprave postanu izvršna (prihvaćanjem reprograma), postupci ovrhe se obustavljaju.

U naoko jednostavnom i malom zakonu pokušava se riješiti iznimno osjetljiva pitanja: koliko je pravedno opraštati nekom kamate dok su mnogi drugi sve to platili? Gdje je selektivnost s obzirom da su neki izbjegavali plaćanje poreza i doprinosa, a mogli su to plaćati za razliku od onih koji su slabom pravnom zaštitom došli u ovaj teški položaj, a zbog slabog imovinskog stanja ga nisu u mogućnosti platiti (nemaju ni zaposlenje, u mirovini su i dr.), pa je jedino rješenje da se otpiše porezni dug. To su tek neka pitanja za saborsku raspravu. O ovoj problematici pisat ćemo detaljnije u RRiF br. 5/13.

Povratak na vijesti