Oslobođenje od obračuna i plaćanja trošarine na gorivo za pogon zrakoplova

Datum: 15.05.2015, Petak
Klasa: 410-19/15-03/277
Davatelj: Carinska uprava

Mišljenje o oslobođenju od plaćanja trošarine za gorivo koje bi koristili za pogon zrakoplova kod pružanja usluge školovanja pilota i u tu svrhu servisiranja i testiranja zrakoplova koje je kupljeno od INA e a gorivo bi skladištili na aerodromu Lučko dakle namjeravate vršiti opskrbu zrakoplova Vaše škole Zakonom o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 čl 101 st 1 t 1 propisano je da se trošarina ne plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu osim uporabe za privatne letove Nadalje je st 3 istog članka Zakona propisano da se pod privatnim letovima smatra korištenje zrakoplova od strane vlasnika ili fizičke osobe ili pravne osobe na temelju ugovora o najmu odnosno drugih osnova koje se ne mogu klasificirati kao komercijalne i osobito različite od prijevoza putnika ili robe ili pružanja usluga uz naknadu ili za potrebe javnih tijela Pod komercijalnim djelatnostima smatra se registrirana djelatnost pri kojoj se vrši usluga prijevoza uz naknadu Provedbeni propis Pravilnik o trošarinama Nar nov br 64 13 129 13 11 14 70 14 157 14 i 8 15 za propisano oslobođenje utvrđuju karakteristike zrakoplova kao komercijalnog za koju kategorizaciju zrakoplov mora posjedovati i predviđeni certifikat nadležnog tijela agencije Daljnji uvjeti pod kojima se nabavlja gorivo za pogon za komercijalni let propisani su čl 90 Pravilnika prema kojem je propisano da se oslobođenje od plaćanja trošarine na gorivo za pogon zrakoplova ostvaruje otpremom energenta iz trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov i to pod uvjetom da za svaku otpremu energenta iz trošarinskog skladišta ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispostavi račun ili drugi komercijalni dokument koji uz ostalo sadrži i napomenu da su energenti iz trošarinskog skladišta otpremljeni uz oslobođenje od plaćanja trošarine temeljem čl 101 st 1 t 1 Zakona ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja