Oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a kod uvoza nagrade primljene u inozemstvu

Datum: 22.09.2009, Utorak
Klasa: 413-04/09-05/61
Davatelj: Carinska uprava

U vezi Vašeg podneska od 17 rujna 2009 godine kojim tražite oslobođenje od plaćanja carine i PDV a na prsten s žigom kojega ste kao uspješni polaznik stručnog seminara i usavršavanja u SAD u na sveučilištu Lehigh University dobili kao nagradu i spomen na navedenu edukaciju obavještavamo Vas o sljedećem Člankom 187 stavak 1 točka 4 Carinskog zakona Nar nov br 78 99 45 09 propisana je carinska olakšica pri uvozu nagrada i priznanja primljenih ili ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja