Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom kupnje prve nekretnine

Datum: 13.11.2020, Petak
Klasa: 410-20/20-01/166
Davatelj: Porezna uprava

Obratili ste nam se s primjedbom u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom kupnje prve nekretnine.

U nastavku dajemo odgovor na zaprimljenu primjedbu.

Odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", br. 69/97., 153/02., 22/11. i 143/14), koji je bio na snazi do 31. prosinca 2016. godine, bilo je propisano da građani koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje mogu, uz zadovoljenje propisanih uvjeta, biti oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina.

Međutim, građani koji su vlastito stambeno pitanje rješavali kupnjom nekretnine čija je isporuka oporeziva porezom na dodanu vrijednost (nove nekretnine i nekretnine kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine) nisu mogli biti oslobođeni toga poreza, što je iste skupine stjecatelja dovodilo u neravnopravan položaj ovisno o vrsti nekretnine koju stječu. Naime, prema odredbi članka 40. stavka 1. točke j) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18. i 121/19.), u koji je implementirana Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenog 2006., poreza na dodanu vrijednost je oslobođena isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine. Iz navedene odredbe proizlazi da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuku građevina ili njihovih dijelova uključujući zemljišta na kojem se nalaze kod njih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine.

Slijedom navedenog, a s ciljem pravednijeg oporezivanja i izbjegavanja daljnjeg nejednakog postupanja u odnosu na građane koji rješavaju vlastito stambeno pitanje kupnjom nekretnine na koju se plaća porez na dodanu vrijednost i koji tog poreza ne mogu biti oslobođeni, u Zakonu o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", br. 115/16. i 106/18.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. više nije propisana mogućnost oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina za građane koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje.

Kao kompenzacijska mjera svim poreznim obveznicima smanjena je stopa poreza na promet nekretnina s 5% na 3%. Navedena porezna stopa je jedinstvena za sve promete nekretnina oporezive porezom na promet nekretnina uključujući i stjecanje prve odnosno jedine nekretnine kojom porezni obveznik rješava vlastito stambeno pitanje.

Pored navedenog, umjesto poreznog oslobođenja za kupnju prve nekretnine kojom građanin rješava vlastito stambeno pitanje, na snazi je i mjera pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Uvjeti subvencioniranja stambenih kredita uređeni su Zakonom o subvencioniranja stambenih kredita ("Narodne novine", br. 65/17., 61/18. i 66/19.) koji je u nadležnosti Ministarstava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Dakle, porezno oslobođenje​ za kupnju prve nekretnine kojom građanin rješava vlastito stambeno pitanje​ ukinuto je radi uspostave pravednijeg poreznog sustava, ali se drugim mjerama, kao što su smanjenje stope poreza na promet nekretnina i subvencioniranje stambenih kredita, nastojalo rasteretiti građane Republike Hrvatske koji se odluče na stjecanje nekretnina.

Povratak na mišljenja