Ostvarivanje oslobođenja od plaćanja PDV-a i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU te međunarodne organizacije

Datum: 24.04.2014, Četvrtak
Klasa: 410-01/14-01/42
Davatelj: Carinska uprava

U vezi Vašeg podneska kojim izražavate svoju namjeru poslovanja s diplomatskim i konzularnim predstavništvima kao i međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na način da se istima omogući izravno oslobođenje od plaćanja poreza pri nabavi trošarinskih proizvoda te tražite mišljenje o provedbi Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV a i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva institucije i tijela EU te međunarodne organizacije u nastavku odgovaramo u dijelu trošarinskog postupanja kako slijedi Člankom 29 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 propisano je oslobođenje od plaćanja trošarine na trošarinske proizvode ako su namijenjeni uz ostalo za potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj kao i za potrebe međunarodnih organizacija sukladno međunarodnim ugovorima koji se primjenjuju na Republiku Hrvatsku Pravilnikom o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva institucije i tijela ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja