Ovršna isprava


Predmet: Snagu ovršne isprave imaju kvalificirani sporazumi stranaka sklopljeni pred sudom, na temelju članka OZ-a, odnosno takvi sporazumi sklopljeni u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane isprave.

Broj presude: 6 Gž-778/2019-3, 20. svibnja 2020.), od 26.11.2020

Sud: Županijski sud

Iz spisa proizlazi da je rješenjem o ovrsi posl br Ovr 8647 2016 od 10 siječnja 2017 određena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika po svim računima i oročenim sredstvima u svim bankama i to na temelju ovršnog javnobilježničkog akta ugovora o kreditu broj zaključenog 28 srpnja 2009 solemniziranog kod javnog bilježnika pod brojem Ov 8826 08 od 30 srpnja 2008 a radi namirenja tražbine u iznosu od 52 542 32 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom te tražbine u iznosu od 59 078 02 kn kao i radi namirenja troškova ovršnog postupka u iznosu od 350 00 kn da je izjavom o ustupanju H A A b d d kao ustupitelj prenijela na tuženika C o d d sva prava iz predmetnog ugovora prema tužitelju a radi namirenja ustupljene novčane tražbine da je protiv navedenog rješenja o ovrsi ovršenik izjavio žalbu iz razloga što ovrhovoditelj nije ovlašten tražiti ovrhu na temelju ovršne isprave te iz razloga što je nastupila zastara predmetne tražbine zbog čega ga je općinski sud rješenjem od 23 svibnja 2017 uputio da u roku od 15 dana pokrene parnicu ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu