Ovršni postupak - zastara


Predmet: Kako je prijedlog za ovrhu radi naplate sporne tražbina podnesen 8. lipnja 2017., to je za naplatu ove tražbine prije pokretanja ovršnog postupka nastupila zastara, slijedom čega je prvostupanjski sud pravilno primijenio materijalno pravo kada je prihvatio tužbeni zahtjev na utvrđenje nedopustivosti predmetne ovrhe.

Broj presude: Gž-2056/2019-3, od 2. lipnja 2020., od 26.11.2020

Sud: Županijski sud

U postupku je utvrđeno da je tuženik kao ovrhovoditelj podnio protiv tužitelja kao ovršenika prijedlog za ovrhu dana 8 lipnja 2017 temeljem ovršne i pravomoćne presude Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj P 3283 97 od 10 svibnja 2000 koja presuda je postala pravomoćna i ovršna dana 19 srpnja 2003 te je prvostupanjski sud rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr 936 2017 od 12 lipnja 2017 odredio ovrhu radi naplate novčane tražbine Nadalje da su protiv rješenja o ovrsi od 12 lipnja 2017 žalbu podnijeli tužitelji tamo ovršenici ističući prigovor zastare navodeći da je u konkretnom slučaju protekao desetogodišnji zastarni rok za pokretanje ovršnog postupka u smislu odredbe članka 233 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 125 11 78 15 i 29 18 dalje u tekstu ZOO pa ih je sud uputio na pokretanje parničnog postupka radi proglašenja ovrhe nedopuštenom Inače da je tuženik kao ovrhovoditelj dana 14 listopada 2009 bio podnio prijedlog za ovrhu Ovr ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu