PD za 2020.godinu - najnovije izmjene

Autor: M.H.
Trajanje: 20 min
Datum: 26.03.2021

Video je besplatan


Prijava poreza na dobitak za 2020.godinu - najnovije izmjene

Produljen je rok za podnošenje PD obrasca i utvrđivanje predujmova u 2021.