RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Zadužnica i bjanko zadužnica

pip - 1.2000, str. 4

Temelj ugovorne odgovornosti u Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu

pip - 1.2000, str. 11

Oblici zaštite manjinskih dioničara

pip - 1.2000, str. 14

Redovno smanjenje temeljnog kapitala

pip - 1.2000, str. 24

Neki sapekti raskida ugovora zbog neispunjenja

pip - 1.2000, str. 35

Harmonizacija prava tranzicijskih zemalja s europskim pravom

pip - 1.2000, str. 38

Pravo zaposlenika na otpremninu u slučaju otkaza ugovora o radu

pip - 1.2000, str. 43

Jesu li stupanjem na snagu i poč. nov. zak. u podr. ind. vl. pres. u pot. vrije. odr. Zak. o ind. vl

pip - 1.2000, str. 46

Stjecanje vl. nekretnina polaganjem u sud ovjerovljene isprave sposobne za uknj. prava u zem. knj.

pip - 1.2000, str. 52

Zapošljavanje radnika i Republike hrvatske u inozemstvu

pip - 1.2000, str. 56

Davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta

pip - 1.2000, str. 71

Porezna uprava

pip - 1.2000, str. 78

Porez na dodanu vrijednost

pip - 1.2000, str. 78

Porez na dohodak

pip - 1.2000, str. 81

Porez na dobitak

pip - 1.2000, str. 83

Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 1.2000, str. 85

Carinska uprava

pip - 1.2000, str. 88

Ministarstvo gospodarstva

pip - 1.2000, str. 91

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 1.2000, str. 91

Ravnateljstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

pip - 1.2000, str. 96

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

pip - 1.2000, str. 99

Ministarstvo turizma

pip - 1.2000, str. 102

Državni ispektorat

pip - 1.2000, str. 105

Domaća sudska praksa

pip - 1.2000, str. 111

Inozemna sudska praksa

pip - 1.2000, str. 125

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 1.2000, str. 128

Odgovori na pitanja

pip - 1.2000, str. 134

Summaries

pip - 1.2000, str. 138
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)