RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Factoring u poslovnoj praksi i teoriji

pip - 7.2006, str. 3

Obveznici revizije prema novom Zakonu o reviziji

pip - 7.2006, str. 10

Pravni subjekti u Pomorskom zakoniku RH

pip - 7.2006, str. 14

Imamo li doista računovodstveni sustav

pip - 7.2006, str. 17

Zastupanje ex lege i prokura

pip - 7.2006, str. 19

Druga EU smjernica o posredovanju u osiguranju i Zakon o osiguranju

pip - 7.2006, str. 27

Oporezivanje odvjetnika i javnih bilježnika

pip - 7.2006, str. 33

Postupak pred trgovačkim sudom

pip - 7.2006, str. 44

Komentar novog Zakona o investicijskim fondovima

pip - 7.2006, str. 51

Novosti vezane uz ustrojstvo i djelokrug središnjeg tijela državne uprave

pip - 7.2006, str. 60

Presude Europskoga suda o zlatnim dionicama - mogu li države zadržati posebna prava u privatiziranim trgovačkim društvima?

pip - 7.2006, str. 62

Vijesti iz Europske unije

pip - 7.2006, str. 67

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 7.2006, str. 70

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 7.2006, str. 74

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 7.2006, str. 84

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 7.2006, str. 86

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 7.2006, str. 89

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 7.2006, str. 90

Središnji državni ured za upravu - Zajednička komisija za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

pip - 7.2006, str. 92

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

pip - 7.2006, str. 94

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

pip - 7.2006, str. 94

Obvezno pravo

pip - 7.2006, str. 95

Pravo trgovačkih društava

pip - 7.2006, str. 95

Parnični postupak

pip - 7.2006, str. 96

Ovršni postupak

pip - 7.2006, str. 97

Stečajno pravo

pip - 7.2006, str. 97

Prekršajno pravo

pip - 7.2006, str. 98

Porezno pravo

pip - 7.2006, str. 102

Kazneno pravo

pip - 7.2006, str. 106

Vlasnički odnosi

pip - 7.2006, str. 109

Radno pravo

pip - 7.2006, str. 110

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 7.2006, str. 113

Odgovori na pitanja

pip - 7.2006, str. 118
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)