RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Određivanje i računanje rokova u pravu - praktični problemi i izazovi

pip - 6.2014, str. 3

Stjecanje prava vlasništva državljana EU-a na nekretninama u Republici Hrvatskoj

pip - 6.2014, str. 10

Dostava poslovnih knjiga, evidencija i izvješća u elektroničkom obliku na zahtjev Porezne uprave

pip - 6.2014, str. 14

Komentar Odluke Ustavnog suda RH – porez na promet nekretnina

pip - 6.2014, str. 21

Posebnosti ad hoc arbitraže

pip - 6.2014, str. 23

Nevaženje (nevaljanost) ugovora o javnoj nabavi

pip - 6.2014, str. 29

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

pip - 6.2014, str. 34

Poticanje zapošljavanja – aktualnosti kod rada na sezonskim poslovima u poljoprivredi

pip - 6.2014, str. 37

Zahtjevi nasljednika nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju

pip - 6.2014, str. 41

Prikaz poticajnih mjera za poduzetništvo i obrtništvo - Poduzetnički impuls 2014.

pip - 6.2014, str. 45

Nedavne reforme poreznih sustava u EU-u

pip - 6.2014, str. 57

Domaća sudska praksa

pip - 6.2014, str. 88

Inozemna sudska praksa

pip - 6.2014, str. 97

Pitanja i odgovori

pip - 6.2014, str. 104
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)