Plaćeni i neplaćeni dopust prema novom Zakonu o radu

Datum: 25.09.2014, Četvrtak
Autor: Z.T.

Pravo radnika na odmore i dopuste jedno je od osnovnih prava iz radnog odnosa koja poslodavci moraju omogućiti radnicima u zakonom propisanim okvirima. Uz pravo na dnevne i tjedne odmore, radnici za svaku kalendarsku godinu ostvaruju pravo na plaćeni godišnji odmor, a u određenim slučajevima imaju pravo i na plaćeni ili neplaćeni dopust. Stoga u časopisu RRiF 10/14. pročitajte pojašnjenja u kojim slučajevima i na koji način radnici mogu koristiti plaćeni i neplaćeni dopust te kada su im poslodavci obvezni omogućiti korištenje ovih dopusta.

Povratak na vijesti