Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad

Datum: 15.04.2019, Ponedjeljak
Autor: H.V.

Od 15. travnja 2019. godine poslodavci mogu zahtjeve za izdavanje dozvole za boravak i rad unutar godišnje kvote podnositi i elektroničkom poštom na posebno oblikovane e-mail adrese svih policijskih uprava.


Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad unutar propisane kvote (Nar. nov., br. 116/18.) poslodavac upućuje s adrese elektronske pošte s kojom se uobičajeno koristi u pravnom prometu na adresu elektroničke pošte nadležne policijske uprave, odnosno postaje, prema mjestu namjeravanog boravka državljanina treće zemlje.


Uz obrazac za izdavanje dozvole za boravak i rad unutar godišnje kvote (obrazac 9a) poslodavac je obvezan priložiti važeću putnu ispravu državljanina treće zemlje, ugovor o radu, pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajući dokaza o radu, dokaz o registraciji poslodavca, dokaz o kvalifikaciji osobe za koju se traži izdavanje dozvole za boravak i rad, odnosno za djelatnosti graditeljstva i turizma izjave poslodavca da je državljanin treće zemlje kvalificiran za ugovoreni rad.


O zapošljavanju stranaca moći ćete detaljnije pročitati u novom broju časopisa RRiF 5/19.

Povratak na vijesti