Pojašnjenje čl. 101. st. 1. t. 6. i st. 7. Zakona kao i primjena u mineraloškim procesima

Datum: 21.10.2013, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/13-03/123
Davatelj: Carinska uprava

U vezi Vašeg upita u kojem tražite pojašnjenje čl 101 st 1 t 6 i 7 Zakona o trošarinama u odnosu na korištenje eurodieselskog goriva od strane tvrtke ili obrta koncesionara članova udruge a koji se bave eksploatacijom preradom i obradom kamena i koji su svrstani po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD u skupinu 23 7 pri čemu se u proizvodnji koriste pikamerima bagerima utovarivačima agregatima drobilicama i drugim strojevima a u završnoj fazi koriste i električnu energiju kao i o tome da li se ta vrsta energenata kao i električne energije može prema opisanom u tim radnim strojevima koristiti uz oslobođenje od plaćanja trošarine sukladno čl 101 Zakona u nastavku odgovaramo Spomenuto oslobođenje od plaćanja trošarine na energente i električnu energiju iz čl 101 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 12 32 13 i 81 13 st 1 t 6 odnosi se na oslobođenje od plaćanja trošarine na energente kada se energenti koriste za grijanje i istodobno za namjenu koja nije pogon ili grijanje kemijska redukcija elektrolitski i metalurški procesi što podrazumijeva kako za navedeno oslobođenje od plaćanja trošarine na energente trebaju biti kumulativno ostvarena oba naznačena uvjeta Napominjemo da se sukladno čl 93 Pravilnika o trošarinama nar nov br 64 13 uporaba energenata za grijanje odnosi na sve primjere kada energenti izgaraju i oslobađaju toplinsku energiju bez obzira za namjenu korištenja oslobođene toplinske energije Oslobođenje od plaćanja trošarine na energente koji se koriste za druge namjene a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje a propisano u čl 101 st 1 t 7 Zakona između ostaloga podrazumijeva neposrednu uporabu energenata u proizvodnom procesu npr za podmazivanje strojeva zatim pridobivanje kemijskih proizvoda a koja proizvodnja se ne može svrstati u procese kemijske redukcije npr proizvodnja boja lakova umjetnih gnojiva i drugo neposredna uporaba energenata u proizvodnom procesu pridobivanja gume i plastike neposredna uporaba energenata u proizvodnom procesu pridobivanja ostalih mineralnih proizvoda koji nisu svrstani u Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti HR ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja