Pojedinačni ispravni postupak


Predmet: Ako je u tijeku parnica u kojem je predmet raspravljanja pravo vlasništva u odnosu na koju je nekretninu upisana zabilježba spora tada predlagatelj nema pravni interes za vođenje pojedinačnog ispravnog postupka.

Broj presude: Gž Zk-633/2022-2, od 27. listopada 2022. , od 22.03.2023

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Svrha provođenja pojedinačnog ispravnog postupka jest na brži i jednostavniji način upisati neko knjižno pravo kada predlagatelj ne raspolaže ispravom koja bi bila podobna za upis tog njegovog prava u zemljišnu knjigu U pravilu se radi o situacijama kada nema spora o pravu koje bi pripadalo predlagatelju a postupak se provodi po pravilima izvanparničnog postupka ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu