Pokretanje postupaka etažiranja do kraja 2012.

Datum: 08.01.2010, Petak
Autor: V.B.

Vlasnicima stanova u stambenim zgradama je poznato da se uspostava vlasništva na posebnom dijelu nekretnine (etažno suvlasništvo) stječe upisom u zemljišne knjige. Oni vlasnici stanova u zgradama u kojima nije provedeno etažiranje, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 153/09. od 21. XII. 2009.) odredio je rok od 3 godine (do kraja 2012.) da upravitelj zgrade pokrene sve potrebne postupke pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima u svrhu upisa zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama. Podsjetimo se, prema Zakonu se uz stan može vlasništvo posebnog dijela nekretnine protezati i na sporedne dijelove kao što su otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi, mjesta za ostavljanje najviše do dva motorna vozila po pojedinom stanu ili drugoj samostalnoj prostoriji (čl. 67.). Uspostava vlasništva pojedinih suvlasnika je vrlo složen pravni i tehnički postupak koji se mora što prije započeti kako bi se održao zadani rok.

Izmjenom Zakona o vlasništvu ponovo je odgođena pravna zaštita povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga do 1. siječnja 2015. godine. To zapravo otkriva da još ni izdaleka nije dovršen projekt ažuriranja i informatizacije odjela općinskih sudova za zemljišnoknjižne poslove.

Više o tome vidjeti u: Pravo i porezi br. 5/2007., Lj. Matuško, "Zaštita povjerenja u potpunost i istinitost zemljišnih knjiga", dok su pročišćeni tekst Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kao i drugi propisi iz ovog područja objavljeni u našem priručniku "Građenje i nekretnine u prometu" IV. naklada 2007.

Povratak na vijesti