Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA

Datum: 31.05.2019, Petak
Autor: A.W.

Od 3. lipnja 2019. godine nema promjena vezano za upisivanje podataka u nalogu za plaćanje kod isplate plaće, doprinosa, javnih davanja te ostalih isplata.

Promjena koja stupa na snagu 3. lipnja 2019. godine odnosi se na dosadašnja obična izravna terećenja koja se više neće moći izvršavati nego će prijeći u SEPA izravna terećenja. Navedena izmjena nije povezana s upisivanjem šifre namjene u nalogu za plaćanje. Šifra namjene označava četveroslovnu oznaku transakcije prema standardu ISO 2002 i  nije obvezan podatak na nalogu za plaćanje. Šifra namjene SALA bankama služi kao "signal" da je riječ o prioritetnom plaćanju i koristi se prilikom izračuna kreditne sposobnosti fizičke osobe, te je preporuka banaka da se prilikom isplate plaće ta šifra upisuje.

Detalje o formatima i samoj usluzi možete naći na stranicama www.sepa.hr i www.hub.hr.

Povratak na vijesti