Porez na dodanu vrijednost na knjige – kriterij oporezivanja

Datum: 13.01.2009, Utorak
Klasa: 410-01/08-01/1307
Davatelj: Porezna uprava

Poduzeće Z. TISKARA, obratilo nam se s upitom jesu li knjige »UZMI ME« i »NA BRZAKA« oporezive porezom na dodanu vrijednost.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., od br. 47/95. do 76/07.), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.

U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., od br. 60/96. do 34/08.), pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga – bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

Knjigama se u smislu Zakona i Pravilnika ne smatraju, između ostalog, telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči, turističke karte, mape, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijal.

U skladu s navedenim smatramo da knjiga »UZMI ME« udovoljava propisanim uvjetima iz članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona, odnosno članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika, te stoga podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%.

Međutim, knjiga »NA BRZAKA« ne smatra se knjigom prema odredbi članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona i članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika, o čemu se očitovalo i Ministarstvo kulture dopisom Klasa: 410-01/08-01/2, Ur. broj: 532-07-01/3-08-02 od 19. prosinca 2008. godine, pa navedena knjiga podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 22%.

Povratak na mišljenja