Porez na promet nekretnina kod razvrgnuća suvlasništva

Datum: 21.09.2012, Petak
Klasa: 410-20/11-01/90
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo upit odvjetnice Helene Kovačić Lijović iz Zagreba, Trg maršala Tita 1, u kojem traži tumačenje odredbe članka 11. točke 8. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00. – Odluka USRH, 153/02. i 22/11.). S tim u svezi u upitu se navodi primjer razvrgnuća suvlasništva između zemljišnoknjižnih vlasnika više katastarskih čestica upisanih u različite zemljišnoknjižne uloške i postavlja pitanje o mogućnosti primjene predmetnog oslobođenja u navedenom slučaju.

U nastavku odgovaramo kako slijedi.

Člankom 11. točka 8. propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje razvrgnućem suvlasništva pri diobi zajedničkog vlasništva na nekretnini stječu posebne dijelove te nekretnine pri čemu omjer stečenog posebnog dijela odgovara omjeru idealnog suvlasničkog dijela na toj cijeloj nekretnini prije razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.

Sukladno citiranoj zakonskoj odredbi, predmetno oslobođenje primjenjuje se kada se radi o razvrgnuću suvlasništva ili diobi zajedničkog vlasništva unutar jedne nekretnine (jedne katastarske čestice), pod uvjetom da omjer stečenog posebnog dijela odgovara omjeru idealnog vlasničkog dijela na toj cijeloj nekretnini prije razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.

Međutim, ako se radi o razvrgnuću suvlasništva ili diobi zajedničkog vlasništva unutar nekoliko nekretnina (više katastarskih čestica) nije moguće primijeniti odredbe točke 8. članka 11. Zakona s obzirom da se u tom slučaju radi o zamjeni nekretnina.

Povratak na mišljenja