Porezni obveznik – financijske institucije

Datum: 01.08.2013, Četvrtak
Klasa: 410-19/13-01/309
Davatelj: Porezna uprava

      Obratili ste se za dodatno pojašnjenje čl. 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13.), odnosno što za financijske institucije i društva koja obavljaju isključivo financijske usluge i transakcije iz čl. 40. st. 1. t. a) do g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., u daljnjem tekstu: Zakon) znači upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV).
 
      U našem mišljenju KLASA: 410-19/13-01/231, URBROJ: 513-07-21-01/13-2 od 17. lipnja 2013. navedeno je obzirom da se struktura isporuka koje ulaze u iznos od 230.000,00 kn prema Zakonu mijenja odnosno da se u navedeni iznos, među ostalim, ubraja vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz čl. 40. st. 1. t. a) do g) Zakona (djelatnosti oslobođene PDV-a) osim ako su te transakcije pomoćne, u registar obveznika PDV-a upisati će se one osobe koje temeljem obavljanja navedenih usluga nisu bile upisane u registar obveznika PDV-a, a koje će se zbog izmjene Zakona pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji smatrati poreznim obveznicima, ako su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili iznos navedenih usluga veći od 230.000,00 kn.
      Prema tome financijske institucije i društva koja su obavljala isključivo financijske usluge odnosno transakcije iz čl. 40. st. 1. t. a) do g) Zakona) morat će podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a.
 
      Upisom financijskih institucija i društava, koja obavljaju isključivo financijske usluge i transakcije iz čl. 40. st. 1. t. a) do g) Zakona, u registar obveznika PDV-a neće se promijeniti način oporezivanja tih usluga, što znači da će one i dalje biti oslobođene PDV-a.
      Međutim, ako će navedene financijske institucije i društva, uz oslobođene isporuke, početi obavljati i isporuke koje podliježu oporezivanju PDV-om, na prvu isporuku koja podliježe PDV-u biti će obvezne obračunati PDV.
 
      Upisom navedenih financijskih institucija i društva u registar obveznika PDV-a one postaju obvezne podnositi prijave PDV-a (Obrazac PDV) u kojima iskazuju obavljene oslobođene i oporezive isporuke te odbitak pretporeza ako na njega imaju pravo.
       

Povratak na mišljenja