Porezni položaj okvira za dioptrijske naočale

Datum: 23.01.2009, Petak
Klasa: 410-19/09-01/9
Davatelj: Porezna uprava

Navedenim dopisom obratili ste nam se u vezi tumačenja Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost glede primjene porezne stope na okvire za dioptrijske naočale. Naime, društvo Visus forma d.o.o., Sisak, A. K. Miošića 13, obratilo vam se s upitom u vezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost prilikom uvoza dioptrijskih okvira u Republiku Hrvatsku. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje podliježu li okviri za dioptrijske naočale prilikom uvoza oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0% ili 22% te na koje se vrste okvira odnose odredbe Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (standardne plastične ili okvire za djecu i okvire za odrasle).

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Odredbama članka 10a. stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., od br. 47/95. do 76/07.), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo – implantati (srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, materijal za osteosintezu, stentovi, intrauterini ulošci i dr.), te ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO).

U članku 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., od br. 60/96. do 34/08.), propisano je da se stopa 0% iz članka 10a. stavak 1. točka e) Zakona primjenjuje na ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a, osim pomagala i usluga s Popisa pod rednim brojevima 35., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 326., 364., 448., 449., 487., 488., 489., 490., 491., 492., 493., 508., 509., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 520., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 534., 535., 536., 537., 538., 539., 540., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 552., 553., 554., 577., 583., 584., 585., 586., 687., 688. i 689.

Primjena porezne stope 0% na određene proizvode, odnosno oporezivanje po stopi 22% navedeno je u članku 57. stavak 1. točka f) Pravilnika na temelju Popisa ortopedskih pomagala iz Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 114/99.) koji je bio na snazi u vrijeme donošenja Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. U Popisu ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (Nar. nov., br. 89/07. – proč. tekst, 134/07., 11/08., 34/08., 79/08. i 128/08.), od rednog broja 490. do 581. navedena su očna pomagala.

U Popisu ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 114/99.), očna pomagala su bila navedena od rednog broja 374. do 464.

Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost nisu obuhvaćene izmjene rednih brojeva, međutim to nema utjecaja na porezni status proizvoda iz članka 57. stavak 1. točka i) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Stoga, obzirom da redni brojevi 374. do 464. iz Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 114/99.), pod kojima su bila očna pomagala nisu navedeni kao izuzetak od oporezivanja nultom stopom iz članka 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, smatramo da se očna pomagala navedena u Popisu ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (Nar. nov., br. 89/07. – proč. tekst, 134/07., 11/08., 79/08. i 128/08.), od rednog broja 490. do 581. oporezuju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0% u smislu odredbi članka 10a. stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

U skladu s navedenim, kako su u Popisu ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala pod šifrom pomagala BNOS (odnosno pod rednom brojevima 490. i 491.) okviri za naočale za odrasle i za djecu razvrstani kao ortopedsko pomagalo, pri oporezivanju porezom na dodanu vrijednost primjenjuje se stopa 0% u smislu članka 10a. stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja