Posebni porez na motorna vozila – uvoz i unos

Datum: 20.01.2015, Utorak
Klasa: 410-19/15-11/35
Davatelj: Porezna uprava

Upit o nastanku obveze plaćanja posebnog poreza na motorna vozila kod uvoza rabljenih motornih vozila.

    Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 15/13. i 108/13.) uređuje se plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Provedbene odredbe koje uređuju postupanje u primjeni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila sadržane su u Pravilniku o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14. i 152/14.).

    U čl. 4. st. 1. Zakona pored ostalog propisano je što se u smislu ovog Zakona smatra uvozom a što unosom motornih vozila te tko je trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima.

    Uvoz motornih vozila je svaki unos u Europsku uniju iz trećih država, odnosno trećih teritorija, a unos motornih vozila svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija.

    Nadalje, trgovac je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila u Republici Hrvatskoj koja radi daljnje prodaje uvozi nova motorna vozila ili ih nabavlja od proizvođača, drugih trgovaca ili uvoznika u Republici Hrvatskoj ili koja nova motorna vozila unosi iz druge države članice Europske unije.
    Trgovac rabljenim motornim vozilima je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila u Republici Hrvatskoj koja radi daljnje prodaje uvozi ili unosi rabljena motorna vozila u Republiku Hrvatsku ili takva motorna vozila nabavlja u Republici Hrvatskoj.

    Obveznik plaćanja posebnog poreza, sukladno čl. 6. Zakona je fizička i pravna osoba koja, radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, stječe motorno vozilo u Republici Hrvatskoj ili koja takvo motorno vozilo na koje nije obračunat i plaćen posebni porez uvozi ili unosi u Republiku Hrvatsku, kao i osoba koja je izvršila prenamjenu drugog motornog vozila u motorno vozilo iz čl. 5. st. 1. Zakona, te osoba koja je nezakonito uporabila motorno vozilo na području Republike Hrvatske.

    Zakonom je u čl. 7. pored ostalog propisano da obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza nastaje kad trgovac rabljenim motornim vozilima izda račun o prodaji motornog vozila osobi koja nije trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima u smislu ovog Zakona, osim ako trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima takvo vozilo nabavi za vlastite potrebe. Isto tako obveza obračunavanja nastaje kad pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja nije trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima u smislu ovoga Zakona unese ili uveze motorno vozilo na područje Republike Hrvatske ili kad trgovac, odnosno trgovac rabljenim motornim vozilima motorno vozilo unese ili uveze za vlastite potrebe.

    Nadalje, sukladno čl. 2. st. 3. Pravilnika unosom, uvozom ili nabavom motornog vozila za vlastite potrebe trgovaca i trgovaca rabljenim motornim vozilima smatra se stjecanje i registracija motornog vozila radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj čime nastaje obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, osim u slučaju registracije novih motornih vozila koja trgovci registriraju kao testna vozila. Stavak 4. propisuje da trgovcima i trgovcima rabljenim motornim vozilima ukoliko unose, uvoze ili nabavljaju motorna vozila u Republici Hrvatskoj radi daljnje prodaje ne nastaje obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza sve do isporuke motornog vozila osobi koja ga stječe radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj.

    Obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza ne nastaje kad trgovac rabljenim motornim vozilima motorno vozilo proda osobi sa sjedištem ili prebivalištem izvan područja Republike Hrvatske za uporabu na cestama izvan Republike Hrvatske ili motorno vozilo proda osobi ili instituciji koja je oslobođena plaćanja posebnog poreza na temelju odredbi ovoga Zakona.

    Kod nastanka porezne obveze porezni obveznik je dužan  carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu radi obračuna i plaćanja posebnog poreza u roku od pet dana od dana kupnje vozila od trgovca rabljenim motornim vozilima, odnosno 15 dana od dana unosa ili uvoza motornog vozila na područje Republike Hrvatske. Carinski ured utvrđuje poreznu obvezu donošenjem rješenja a porezni obveznik je dužan platiti u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja.

    Slijedom navedenog, trgovcima rabljenim motornim vozilima ukoliko unose, uvoze ili nabavljaju motorna vozila u Republici Hrvatskoj radi daljnje prodaje ne nastaje obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza sve do isporuke motornog vozila osobi koja ga stječe radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj. Obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na rabljena motorna vozila nastaje kad trgovac rabljenim motornim vozilima izda račun o prodaji motornog vozila osobi koja nije trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima u smislu ovoga Zakona, osim ako trgovac rabljenim motornim vozilima takvo vozilo nabavi za vlastite potrebe, te kad pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja nije trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima u smislu ovoga Zakona unese ili uveze motorno vozilo na područje Republike Hrvatske ili kad trgovac, odnosno trgovac rabljenim motornim vozilima motorno vozilo unese ili uveze za vlastite potrebe. Obveznik plaćanja je fizička i pravna osoba koja, radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, stječe motorno vozilo u Republici Hrvatskoj ili koja takvo motorno vozilo na koje nije obračunat i plaćen posebni porez uvozi ili unosi u Republiku Hrvatsku.

    Kod uvoza rabljenih motornih vozila (treće države), prvo se mora provesti postupak uvoznog carinjenja prema carinskim propisima  gdje se regulira plaćanje carine i poreza na dodanu vrijednost, a preslika ili ispis carinske deklaracije je jedan od obveznih priloga uz poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila.

    Vezano na traženo pojašnjenje o plaćanju posebnog poreza na testna motorna vozila, nije propisana mogućnost da trgovac rabljenim motornim vozilima registrira i koristi testno motorno vozilo, a da ne nastane obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza. Ta mogućnost je propisana jedino za trgovca (novim motornim vozilima) koji sukladno čl. 2. st. 3. i čl. 5.a Pravilnika može registrirati i koristiti testno motorno vozilo najduže u trajanju od 6 mjeseci od dana registracije u kojem razdoblju ne nastaje obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza.
 

Povratak na mišljenja