Posebni porez na primitke od samostalne djelatnosti i dr.

Datum: 23.09.2009, Srijeda


Prema Nacrtu prijedloga Zakona, propisuje se obveza plaćanja posebnog poreza na primitke koji se ostvaruju od:
• samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te od djelatnosti od kojih se dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga),
• najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova od kojih se porez na dohodak i prirez utvrđuju i plaćaju prema rješenju Porezne uprave,
• otuđenja nekretnina i imovinskih prava od kojih se porez na dohodak i prirez utvrđuju i plaćaju prema rješenju Porezne uprave,
• vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava,
• kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja i udjela u dobiti ostvarenih dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica,
• uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja.
Obračunavanje i plaćanje posebnog poreza predviđeno je na primitke koji će biti ostvareni
odnosno isplaćeni u razdoblju od dana stupanja na snagu Zakona pa sve do 28. veljače 2011.
Više o tome možete pročitati u časopisu RRIF br 10/09. (A.B.)

Povratak na vijesti