Posebni porez na primitke od samostalne djelatnosti

Datum: 25.09.2009, Petak
Autor: A.B.

Dana 24. rujna 2009. Sabor RH je prema hitnom postupku prihvatio Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke. Zakon nije još objavljen u Narodnim novinama a stupit će na snagu s danom objave. Nacrt prijedloga Zakona može se pogledati na internetskim stranicama Vlade Republike Hrvatske.

Više o tome pročitajte u časopisu RRIF br.10/09.

Povratak na vijesti