Posebni porez plaća se i na privatne troškove članova društva

Datum: 28.08.2009, Petak
Autor: (T.C.)

Posebni porez plaća se, između ostaloga, i na primitke koji se fizičkim osobama isplaćuju s osnove dividendi i udjela u dobitku. Pri tome porezna obveza za uplatu posebnog poreza nastaje istodobno s isplatom dividendi odnosno dobitka. U slučaju kada član trgovačkog društva (vlasnik udjela) donosi odluku o tome da se primljeni računi za njegove privatne troškove evidentiraju na teret ostvarenog dobitka, obračun kriznog poreza nastaje u slučaju kada je račun 3.000,01 i veći odnosno 6.000,01 kn i veći. Za nastanak porezne obveze mjerodavan je nadnevak evidentiranja uporabe dobitka prema računu dobavljača. Budući da je u tom trenutku vlasniku omogućeno raspolaganje tim primitkom neovisno o tome kada će društvo platiti račun dobavljaču, to može biti element nastanka porezne obveze. Primjerice u slučaju ako je trgovačko društvo u 7.mjesecu ili ranije primilo račun za privatne troškove vlasnika i evidentiralo ga na teret ostvarenog dobitka u tom razdoblju, tada ne nastaje obveza za plaćanje "kriznog poreza".
Jednako je pravilo i u posebnim slučajevima plaćanja, primjerice ako je trošak po kreditnoj kartici plaćen na teret društva u 7.mjesecu ili ranije i evidentiran na teret ostvarenog dobitka u tom razdoblju, neovisno o tome što će obveza kartičaru možda biti podmirena kasnije. Nadalje, ako je društvo primilo račun u 8. mjesecu i evidentiralo uporabu dobitka u tom razdoblju porezna obveza ipak nastaje uz plaćanje kriznog poreza. Dakle, u tim slučajevima bitan je nadnevak stvarne uporabe dobitka, a ne nadnevak plaćanja dobavljaču. Bitno je za plaćanje ovog poreza nastanak događaja, tj. što je ranije nastalo – uporaba ili isplata dobitka.
Napominjemo da se isplate ostvarenog dobitka u novcu i naravi na razini mjeseca kumuliraju, odnosno da se poseban porez plaća ako je ukupna svota isplate 3.000,01 kn i veća, a manja od 6.000,00 kn po stopi 2%, a ako je 6.000,01 kn i veća po stopi 4%. U slučaju kada je ukupna svota isplaćenog dobitka na razini mjeseca veća od 6.000,00 kn, poseban porez se na tu ukupnu svotu plaća po stopi 4%.

Povratak na vijesti