Posebni postupci oporezivanja za usluge i prodaju dobara na daljinu

Datum: 01.04.2021, Četvrtak
Autor: LJ.M.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 138/20.) u jednom je dijelu stupio na snagu još 1. siječnja 2021. godine, a od 1. srpnja 2021. godine stupaju na snagu odredbe koje se odnose na promjenu sljedećih posebnih postupaka oporezivanja i to:

  1. Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar Europske unije
  2. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara a daljinu unutar Europske unije, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske unije, ali bez sjedišta u državi potrošnje
  3. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja
  4. Posebni postupak oporezivanja za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz.

Ministarstvo Financija – Porezna uprava je objavilo obavijest o navedenim promjenama koja se u cijelosti može preuzeti ovdje.

O navedenoj temi ćemo pisati detaljnije u časopisu RRiF-u br. 6/21.

Povratak na vijesti