Poslovno uvjetovani otkaz


Predmet: Nije u pravu tužiteljica kada smatra da tuženik nije smio otkazati predmetni ugovor o radu, a da prethodno nije izmijenio akt o organizaciji na način da ukine predmetno radno mjesto. Naime, a kao što je već rečeno, tuženik je tužiteljici otkazao ugovor o radu zbog gospodarskih, a ne zbog organizacijskih razloga.

Broj presude: Rev 2881/2019-2, od 21. travnja 2020., od 26.11.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Prema odredbi čl 115 st 1 toč 1 Zakona o radu Narodne novine broj 93 14 dalje ZR poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok redoviti otkaz ako za to ima opravdan razlog između ostalog i u slučaju ako prestane potreba za obavljanjem određenih poslova zbog gospodarskih tehnoloških ili organizacijskih razloga poslovno uvjetovani otkaz Kada je tužiteljica kod tuženika bila u radnom odnosu temeljem ugovora o radu od 1 svibnja 2015 za poslove Dizajnera interijera te kada je kod tuženika prestala potreba za obavljanjem tih poslova jer tih poslova više nije bilo tuženik ih više nije mogao osigurati to pravilno nižestupanjski sudovi zaključuju da je kod tuženika prestala potreba za obavljanjem ugovorenih poslova iz ugovora o radu i to zbog gospodarskih razloga a uslijed čega je tuženik imao opravdan razlog otkazati tužiteljici predmetni ugovor o radu Nije u pravu tužiteljica kada smatra da tuženik nije smio otkazati predmetni ugovor o radu a da prethodno nije izmijenio akt o organizaciji na način da ...



Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.



Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu