Postupak vanjske proizvodnje za duhanske proizvode

Datum: 21.01.2009, Srijeda
Klasa: 410-19/09-04/10
Davatelj: Carinska uprava

Vezano za vaš upit u kojem nas izvješćujete da planirate krenuti sa novom proizvodnjom postojećih registriranih i razvrstanih marki cigareta u nešto drugačijem obliku pojedinačnog pakiranja te iz razloga tehničke nemogućnosti proizvodnje takovih pakiranja planirate rezani duhan koji je domaće proizvodnje i sav potrebni reprodukcijski materijal za proizvodnju cigareta dati na doradu inozemnom partneru te tražite mišljenje 1 koga se smatra proizvođačem vaše društvo ili inozemni partner 2 koje slovne oznake serija moraju nositi nadzorne markice za obilježavanje duhanskih proizvoda A B ili U A U B u nastavku odgovaramo 1 Carinski postupak vanjske proizvodnje propisan je odredbama Carinskog zakona Nar nov br 78 99 94 99 117 99 73 00 92 01 47 03 140 05 i 138 06 U odredbama citiranoga Zakona kojima je reguliran carinski postupak vanjske proizvodnje između ostaloga je predviđena mogućnost da se postupak vanjske proizvodnje može odobriti za domaću robu koja se privremeno izvozi iz carinskoga područja Republike Hrvatske radi određenih proizvodnih radnja Proizvodi koji nastanu tim radnjama mogu se pustiti u slobodni promet s potpunim ili djelomičnim oslobođenjem od uvozne carine Odobrenje za postupak vanjske proizvodnje donosi carinarnica na zahtjev osobe koja organizira izvođenje proizvodnih radnja Vezano za provedbu postupka vanjske proizvodnje bez obzira na vrstu robe potrebno je voditi računa o sljedećem da je potrebno podnijeti zahtjev ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja