Pravilnik o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

Datum: 16.02.2022, Srijeda
NN br. 20/2022

Pravilnikom se propisuje način utvrđivanja uvjeta za boravak i rad državljana trećih zemalja, izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak, autonomni boravak te dugotrajno boravište, izdavanje dozvole za boravak i rad, izdavanje odobrenja za boravak i rad visokokvalificiranih državljana trećih država, izdavanje dozvole za boravak i rad za osobe premještene unutar društva, izdavanje putnog lista za državljanina treće zemlje, izdavanje putne isprave za osobe bez državljanstva, izdavanje posebne putne isprave za državljanina treće zemlje, prijavu i odjavu boravišta, prebivališta i promjene adrese stanovanja, tehničku izradu dozvole boravka i tehničku izradu pogranične propusnice, obrazaca dozvole boravka, putnog lista za državljanina treće zemlje, putne isprave za osobe bez državljanstva, posebne putne isprave za državljanina treće zemlje i pogranične propusnice, kao i način izdavanja pogranične propusnice, dozvole za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice, cijena obrazaca isprava za državljane trećih zemalja i način vođenja zbirki podataka.

Dozvole boravka, putni listovi za državljane trećih zemalja, posebne putne isprave za državljane trećih zemalja, putne isprave za osobe bez državljanstva, potvrde o mobilnosti iz drugih država članica EGP-a, pogranične propusnice i dozvole za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice izdane prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaju u uporabi u skladu s rokovima na koje su izdane.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 52/12. – 146/20.), Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 120/12. – 146/20.), Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (Nar. nov., br. 81/13. – 146/20.), Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca iz čl. 64. st. 2. Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 130/12.) i Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance (Nar. nov., br. 94/13. i 94/16.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24. veljače 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise