Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama

Datum: 31.01.2020, Petak
NN br. 13/2020

     Odredbama ovoga Pravilnika uređuju se uvjeti za plovidbu, stavljanje na tržište i/ili uporabu rekreacijskih plovila, područja plovidbe, uvjeti i nadzor nad gradnjom jahti, brodica i čamaca, utvrđivanje sposobnosti za plovidbu jahti, brodica i čamaca, isprave jahti, brodica i čamaca, te nadzor nad provođenjem odredaba ovoga Pravilnika.

      Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o brodicama i jahtama (Nar. nov., br. 27/05., 57/06., 80/07., 3/08., 18/09., 56/10., 97/12., 137/13., 18/16., 72/17., 8/20.).

      Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti (Nar. nov., br. 19/16.).

      Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Glave II, III i IV Pravilnika o čamcima (Nar. nov., br. 72/15., 81/15. i 91/16.).

      Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravila za statutarnu certifikaciju čamaca unutarnje plovidbe (Nar. nov., br. 3/09.).

      Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti odredba članka 1. stavka 1. točke 16. Naredbe o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije (Nar. nov., br. 5/17.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. veljače 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise