Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Datum: 08.01.2021, Petak
NN br. 2/2021

Pravilnikom su dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19., 35/20., 43/20., 50/20., 70/20., 74/20., 103/20., 114/20. i 144/20.).

Navedenim dopunama propisano je oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost kod donacija dobara i usluga za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom, porezno priznavanje donacija pravnim i fizičkim osobama s motrišta oporezivanja poreza na dobitak i poreza na dohodak te provedba ovršnog postupka za vrijeme otklanjanja katastrofe uzrokovane potresom.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 9. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise