Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidata za člana uprave leasing društva

Datum: 03.10.2012, Srijeda
NN br. 109/2012

Ovim Pravilnikom dopunjene su pojedine odredbe Pravilnika o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave leasing društva (Nar. nov., br. 9/07.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 11. listopada 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise