Pravilnik o dopuni Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane

Datum: 11.07.2011, Ponedjeljak
NN br. 79/2011

U Pravilniku o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (Nar. nov., br. 63/11.) iza članka 42. dodan je članak 42a. koji glasi:

»Članak 42a. Subjekti u poslovanju s hranom koji su se statusno preoblikovali u skladu s propisima o trgovačkim društvima, odnosno kada je bilo izvedeno preuzimanje u skladu s propisima o preuzimanju, mogu upotrebljavati ambalažu koju su upotrebljavali prije statusnog preoblikovanja odnosno preuzimanja i to do potrošnje zaliha te ambalaže, odnosno najviše dvije godine od statusnog preoblikovanja odnosno preuzimanja.«

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 11. srpnja 2011.

Povratak na nove propise