Pravilnik o godišnjem izvještavanju Hanfe o usklađenosti s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012, usklađenosti s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/592 kod utvrđivanja kada se aktivnost treba smatrati pomoćnom uz redovnu djelatnost, te o korištenju izuzeća od primjene ograničenja pozicija u robnim izvedenicama i ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima i izuzeća od primjene članaka 8. i 28. Uredbe (EU) br. 600/2014

Datum: 21.10.2020, Srijeda
NN br. 115/2020

Pravilnikom se pobliže uređuje:

1. sadržaj, format, rokovi i način dostave godišnjeg izvješća iz čl. 387. st. 2. Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 65/18. i 17/20., dalje: Zakon) o usklađenosti s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, od strane:

  • financijskih ugovornih strana za čiji nadzor je Hanfa ovlaštena, a koje u odnosu na svoju ukupnu imovinu imaju značajne pozicije u OTC izvedenicama
  • nefinancijskih ugovornih strana koje prelaze prag poravnanja
  • nefinancijskih ugovornih strana koje bi prešle bar jedan od pragova poravnanja (po klasama OTC izvedenica), ako bi se u izračun uključile transakcije koje su izuzete jer objektivno mjerljivo smanjuju rizike koji se izravno odnose na komercijalnu aktivnost ili aktivnost financiranja poslovanja te nefinancijske druge ugovorne strane ili njene grupe
  • nefinancijskih ugovornih strana koje imaju značajne pozicije u OTC izvedenicama

2. sadržaj, format, rokovi i način dostave godišnjeg izvješća iz čl. 390. st. 2. Zakona o izračunu i praćenju pragova propisanima Delegiranom uredbom (EU) br. 2017/592 (utvrđivanje kada se aktivnost treba smatrati pomoćnom uz redovnu djelatnost u smislu čl. 4. st. 1. t. 10. ZTK), od strane nefinancijskih drugih ugovornih strana koje:

  • prelaze prag poravnanja za robne izvedenice, što obuhvaća i izvedenice na emisijske jedinice
  • bi prešle pragove poravnanja za robne izvedenice, što obuhvaća i izvedenice na emisijske jedinice, ako bi se u izračun uključile transakcije koje su izuzete jer objektivno mjerljivo smanjuju rizike koji se izravno odnose na komercijalnu aktivnost ili aktivnost financiranja poslovanja te nefinancijske ugovorne strane ili njene grupe
  • koje imaju značajne pozicije u OTC robnim izvedenicama, ETD-ovima koji se odnose na robu, kao i u emisijskim jedinicama, pri čemu se »značajnim pozicijama« imaju smatrati one pozicije koje prelaze pragove iz čl. 387. st. 4. Zakona

3. sadržaj, format, rokovi i način dostave izvješća godišnjeg izvješća iz čl. 391. st. 3. Zakona o primjeni izuzeća iz čl. 391. st. 1. Zakona od strane nefinancijskih drugih ugovornih strana (izuzeće od primjene ograničenja pozicija u robnim izvedenicama i ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima iz čl. 375. Zakona i izuzeće od primjene odredbi o transparentnosti prije trgovanja iz čl. 8. Uredbe (EU) br. 600/2014), te primjeni izuzeća iz čl. 391. st. 2. Zakona od strane financijskih i nefinancijskih drugih ugovornih strana (izuzeće od primjene odredbi o obvezi trgovanja na mjestu trgovanja za izvedenice iz čl. 28. Uredbe (EU) br. 600/2014).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 29. listopada 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise