Pravilnik o gospodarenju otpadom

Datum: 14.09.2022, Srijeda
NN br. 106/2022

Pravilnikom se propisuje način obavljanja postupaka gospodarenja otpadom, obavljanja djelatnosti trgovine otpadom na veliko i na malo i dr. pojedinosti u vezi s gospodarenjem otpadom.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 81/20.) osim čl. 47. i Dodatka XIII. tog Pravilnika koji prestaje važiti stupanjem na snagu pravilnika iz čl. 39. st. 6. Zakona o gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 84/21.).

Ovaj Pravilnik, za razliku od prethodnoga, ne propisuje načine isplate u postupku trgovanja otpadom na malo, stoga se u ovom slučaju primjenjuju načini plaćanja propisani u čl. 92. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 102/22.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 22. rujna 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise