Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

Datum: 02.09.2020, Srijeda
NN br. 98/2020

Pravilnikom se mijenjaju obrascu IK-MOD, GS-MOD i AK-MOD iz Priloga Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (Nar. nov., br. 74/14., 121/16. i 116/19.).

Ovaj Pravilnik prvi put se primjenjuje na dostavu tromjesečnog izvješća sa stanjem na dan 30. rujna 2020. i godišnjeg izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2020. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 10. kolovoza 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise