Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda

Datum: 02.09.2020, Srijeda
NN br. 98/2020

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 104/17.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 10. kolovoza 2020. Prvi izvještajni dan za izvještaj o valutnoj izloženosti je 16. studeni 2020., a prvo izvještajno razdoblje za obrazac Broj članova, iznos uplata na osobni račun te isplata s osnove ostvarivanja prava prestanka članstva u fondu (Obrazac DI-DMF-1) je listopad 2020.

Pravilnik se može vidjeti ovdje

Povratak na nove propise