Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

Datum: 10.03.2021, Srijeda
NN br. 24/2021

U Pravilniku o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 2/20. i 98/20.) u Prilogu 6. (Podloga za izvještaj o likvidnosti imovine i pokriću obveza obveznog mirovinskog fonda) briše se prva tablica.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18. ožujka 2021. godine.

Povratak na nove propise