Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Datum: 16.10.2019, Srijeda
NN br. 98/2019

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Nar. nov., br. 112/17., 34/18. i 36/19.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24. listopada 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise