Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Datum: 01.01.2021, Petak
NN br. 1/2021

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 146/12., 160/13., 12/14., 157/14., 137/15., 1/17., 2/18., 1/19., 1/20. i 59/20.).

Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit, prijave poreza na dobit prema novčanom načelu, izvješća o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu za 2021. godinu i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2021.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise