Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Datum: 19.09.2012, Srijeda
NN br. 104/2012

Ovim Pravilnikom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (Nar. nov., br. 86/12.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 19. rujna 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise