Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka

Datum: 20.05.2021, Četvrtak
NN br. 54/2021

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (Nar. nov., br. 115/18., 6/20., 20/20. – ispravak i 70/20.).

Dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika ne dovodi u pitanje primjenu odredbi Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na posebna pravila vezano uz prihvatljivost izdataka, kako je opisano u čl. 2. ovoga Pravilnika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 21. svibnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise