Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

Datum: 18.03.2020, Srijeda
NN br. 31/2020

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (Nar. nov., br. 16/19. i 82/19.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 26. ožujka 2020., a prvi put se primjenjuje na godišnje izvještaje za 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise