Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda

Datum: 02.09.2020, Srijeda
NN br. 98/2020

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda (Nar. nov., br. 105/17.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 10. kolovoza 2020., a prvi izvještaj o valutnoj izloženosti, društvo za upravljanje je obvezno dostaviti Agenciji za izvještajni dan 16. studeni 2020.

Pravilnik se može vidjeti ovdje

Povratak na nove propise