Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama

Datum: 23.02.2022, Srijeda
NN br. 22/2022

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o trošarinama (Nar. nov., br. 1/19. i 1/20.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24. veljače 2022., osim pojedinih odredbi koji stupaju na snagu na snagu 13. veljače 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise