Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Datum: 27.03.2020, Petak
NN br. 37/2020

      Pravilnikom su izmijenjene pojedine odredbe Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Nar. nov., br. 101/16.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise