Pravilnik o izmjenama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi

Datum: 14.02.2023, Utorak
NN br. 17/2023

Izmijenjene su pojedine odredbe Pravilna o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (Nar. nov., br. 17/23.) zbog uvođenja eura i podnošenja prijedloga u zemljište knjige kojeg sada obavljaju javni bilježnici.

Pravilnikom je propisano da za radnje usklađenja svota temeljnog kapitala i dijelova temeljnog kapitala dioničkih društava, društava s ograničenom odgovornošću i komanditnih društava s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koje se poduzimaju istodobno s poduzimanjem drugih radnji zbog kojih se sastavlja akt odnosno mijenja ili dopunjuje javnobilježnički akt, javni bilježnik ima pravo na jedinstvenu nagradu za sastavljanje akta odnosno izmjenu ili dopunu javnobilježničkog akta. U slučaju da se poduzimaju radnje s isključivom svrhom da se svote temeljnog kapitala i dijelova temeljnog kapitala dioničkih društava, društava s ograničenom odgovornošću i komanditnih društava usklade s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, javni bilježnik ima pravo na 25 % nagrade koja mu inače pripada.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 22. veljače 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise