Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije

Datum: 09.12.2020, Srijeda
NN br. 136/2020

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Priloga 2 Pravilnika o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije (Nar. nov., br. 65/19.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 17. prosinca 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise